Category: Tiện Ích

Contacts-sync-iPhone-Mainscreen

Contacts Sync cho iPhone

Sao lưu và phục hồi danh bạ miễn phí cho iPhone với server của NetQin giúp bạn không bao giờ bị mất chúng! Tính năng này cho phép người sử dụng tạo lại toàn...

NetQin Mobile Anti-virus

NetQin Mobile Anti-virus

Anti-virus Bảo vệ toàn diện chống lại virus/spyware/malware Tính năng Anti-virus giúp thiết bị của bạn tránh khỏi các loại spyware/malware/virus để cả thiết bị và sự riêng tư của bạn được giữ an toàn. Công nghệ quét...

Contacts Sync cho Android

Contacts Sync cho Android

Contacts Sync cho Android Sao lưu và phục hồi danh bạ miễn phí cho máy Android với server của NetQin giúp bạn không bao giờ bị mất chúng! Tính năng này cho phép người...

NQ Mobile Security

NQ Mobile Security

NQ Mobile Security NQ Mobile Security được thiết kế để bảo vệ các thiết bị Android chống lại các loại virus, malware, đồng thời giữ cho hệ thống luôn chạy ở một tốc độ...

NetQin Mobile Manager

NetQin Mobile Manager (Call Blocker)

NetQin Mobile Manager (Call Blocker) được thiết kế để giúp bạn chủ động điều khiển các cuộc gọi, tin nhắn, và sử dụng một Vùng riêng tư trong điện thoại. Ứng dụng cung cấp tính năng quản lý...