Contacts Sync cho Android

Spread the love

Contacts Sync cho Android

Contacts-Sync-Android-Mainscreen.jpg

Sao lưu và phục hồi danh bạ miễn phí cho máy Android với server của NetQin giúp bạn không bao giờ bị mất chúng! Tính năng này cho phép người sử dụng tạo lại toàn bộ danh sách các liên hệ đến cùng thiết bị hoặc một thiết bị khác. Đảm bảo cho bạn khi bị mất thiết bị sẽ không đồng nghĩa với việc mất toàn bộ các liên hệ đã lưu trên điện thoại trước đó. Bạn có thể quản lý danh bạ trực tuyến ở http://i.netqin.com!

» Nhấp vào đây để tải về trực tiếp từ Android Market (miễn phí).

You may also like...